Хирургия в "Надежда"

Хирургия в „Надежда“ – тема „Жлъчнокаменна болест“

Подкаст „Хирургия в „Надежда“ с участието на д-р Веселин Люцканов и д-р Емил Костадинов– хирурзи в „Надежда“ и водещи специалисти в минималноинвазивната хирургия в страната. Модератор: Антония Барулова

circle
scroll-top-custom-arrow