Хирургия в "Надежда"

Хирургия в „Надежда“ – тема „Анестезиология и интензивно лечение“

Подкаст „Хирургия в „Надежда“ с участието на д-р Ива Сърбянова – ръководител на ОАИЛ в МБАЛ „Надежда“, и д-р Борис Тодоров – анестезиолог. Модератор: Антония Барулова

circle
scroll-top-custom-arrow