Инвитро с надежда

Споделянето е възможност всеки да намери това, което е най-близо до собственото му възприятие

Груповият формат на психологическа помощ позволява да се изгради среда за емоционална подкрепа, която да модулира напрежението и да се разберат преживяванията от вътрешния свят чрез асоциации, дошли от споделеното.

circle
scroll-top-custom-arrow