Гинекология

Ендометриоза

Ендометриозата е гинекологично забо­ля­ва­не, при което тъкан, подобна на тази, която из­гражда маточната лигавица – ендо­мет­риу­ма, се разпространява на различни локации из­вън матката.

circle
scroll-top-custom-arrow