тема ЕМБРИОЛОГИЯ

Зона селекция – метод за селекция на сперматозоиди при ICSI

В този епизод на „Питай Надежда“ Румяна Ганева, биолог в Научноизследователската лаборатория на болница „Надежда“ разказва за иновативния метод за селекция на сперматозоиди при ICSI.

circle
scroll-top-custom-arrow