тема ВИРУСОЛОГИЯ

Проф. Кълвачев за вирусологията и репродуктивното здраве

Постоянно следим новостите във вирусологията, свързани с репродуктивното здраве, и където е възможно ги прилагаме. Разширяваме обема на диагностичната и аналитичната си дейност, при това с най-сполучливите диагностични препарати.

circle
scroll-top-custom-arrow