Онкология

Подобряване на качеството на живот на пациенти с колоректален карцином

В еп. 67 на видео рубриката „Питай Надежда“ д-р Мила Петрова разказва какво е важно за подобряването на качеството на живот на пациентите с колоректален карцином и каква е ролята на физическата активност.

circle
scroll-top-custom-arrow