тема ЯЙЦЕКЛЕТКАТА

Замразяване на яйцеклетки в „Надежда“

Целта на този подкаст е да повишим информираността на жените, които искат деца, но нямат готовност в период от живота, когато възрастта преминава 30 години.

circle
scroll-top-custom-arrow