Бременност

Какво показва записът на тонове

Подкаст в рубриката „Надежда в мола – Вие питате, специалистите отговарят“ с участието на д-р Салам Рафик – акушер-гинеколог, проследяващ бременност в „Надежда“, и Мария Зулямска – акушерка в кабинета за запис на детски сърдечни тонове в болницата. Модератор: Мама Нинджа

circle
scroll-top-custom-arrow