Хирургия в „Надежда“ – тема „Бариатрична хирургия“

Подкаст „Хирургия в „Надежда“ с участието на д-р Емил Костадинов – водещ специалист в бариатричната хирургия у нас. Модератор: Антония Барулова

circle
scroll-top-custom-arrow