Как новороденото става гражданин на Република България?

За необходимите документи за записване на бебето, интервю с акушерка Екатерина Савовска, Длъжностно лице по гражданско състояние в болница „Надежда“

circle
scroll-top-custom-arrow