Инвитро с надежда

Инвитро на спонтанен цикъл – какво, защо, кога и за кого?

Самото име „естествен цикъл“ показва, че чрез него ние максимално се доближаваме до това, което се случва ин-виво в организма на жената. Тук обаче има една съществена разлика: наблюдаваме целия процес много добре и много детайлно, за да имаме информация за всяка стъпка, както и за вероятните причини за предходни неуспехи.

circle
scroll-top-custom-arrow