Хистероскопията в болница „Надежда“ винаги е на най-високо ниво

Обучение за медици с единствения в България хистероскопски инструмент Truclear TM

circle
scroll-top-custom-arrow