Детско здраве

Грижата за детското сърце започва още в утробата

Разговор с д-р Румен Маринов за пренаталната ехокардиография – изследване на детското сърце по време на бременността на майката

circle
scroll-top-custom-arrow