Онкология

За ваксинирането на пациенти с онкологични заболявания

Настоящoто изложение е насочено само към пациенти на болницата и има за цел да покаже нашите препоръки към тях.

circle
scroll-top-custom-arrow