Онкология

За малигнения меланом и съхраняването на фертилитета

Д-р Ива Гаврилова: В ерата на успешното контролиране на меланома, репродуктивното съхраняване и шанса за семейство и нормален живот на пациентите ни е приоритет.

circle
scroll-top-custom-arrow