zapazi.me – портал с информация за шансовете за дете, когато предстои лечение на заболявания, компрометиращо фертилитета

Сайтът zapazi.me е за всички хора, попаднали на кръстопътя между желанието за дете и диагнозата рак, автоимунно или ревматоидно заболяване, или ендометриоза.

circle
scroll-top-custom-arrow