Онкология

Д-р Мила Петрова гост в „Духът на здравето“: Новите надежди в борбата срещу рака на белия дроб

В Световния месец за борба с рака на белия дроб д-р Мила Петрова гостува по темата при Неделя Щонова.

circle
scroll-top-custom-arrow