Психология

Д-р Велислава Донкина: Когато емоциите са заглушени, “проговаря“ тялото

„Кое определя какъв подход ще изберете за конкретния пациент – заболяването, възрастта, пола или друго? Онова, за което най-вече мислим, е психичната репрезентация – какво е собственото преживяване, личното страдание и разбиране на пациента за момента, през който преминава. Когато се случи нещо много травматично, човек спира да мисли като защитна реакция. Задачата на психоаналитика […]

circle
scroll-top-custom-arrow