Консултативни кабинети

Нефролог

В кабинета се извършват диагностични, проследяващи и профилактични прегледи на отделителната система при деца от 0 до 18-годишна възраст. 

badge

На разположение на най-малките пациенти в МЦ „Надежда“ в Paradise Center са д-р Галя Златанова и д-р Стефка Янкова – специалисти по „Детска нефрология и хемодиализа“. 

Необходимо е предварително записване на час на Регистратура, на тел. 02 441 79 70, 0882 193970 или онлайн.

  • В кабинета по детска нефрология се извършват профилактични ултразвукови прегледи за ранно диагностициране на редица вродени аномалии на отделителната система, както и тяхното проследяване. Обичайно този преглед се извършва на 6 месечна възрст. В този период се правят и задължителни скринингови изследвания на урина и пълна кръвна картина, които родителите е необходимо да представят.
  • Аномалия на отделителната система, която е открита при феталната морфология на плода се проследява с ранно ехографско изследване. Препоръчва се, това да се извърши след първите 72 часа след раждането поради наличната физиологична адаптация на новороденото и момент на дехидратация, свързан с преминаване към ентерално хранене. Ако състоянието на бебето и неговите лабораторни показатели позволяват е оптимално да се извърши около десет дни след раждането.
  • При недоносени новородени се препоръчва проследяване на бъбречната функция, тъй като вътреутробното развитието на бъбреците продължава до 32 – 34 гестационна седмица. След раждането, функционалното развитие на отделителната система достига своята зрялост на 2 годишна възраст.
  • Осъществява се диагностика и лечение на инфекции на пикочните пътища. Според състоянието на детето и тежестта на инфекцията се препоръчва амбулаторно лечение или се насочва съответно в подходящ лечебен център за хоспитализация.
  • Диагностицират се и се проследяват остри и хронични заболявания на бъбреците.
  • Изготвят се препоръки за правилна диета, според нуждите на конкретното бъбречно заболяване.

Кабинетът разполага с модерен ехограф, както и налична лаборатория за осъществяване на рутинни изследвания, както и такива оценяващи бъбречната функция.

 

При предходно направени изследвания и консултации, те се представят хронологично и в подходящ вид.

 

При новородени бебета е важно представяне на епикризата от раждането, както и документи от феталната ехография на плода ако е необходимо.

 

Всяко следващо посещение в кабинета /ако е нужно/ се препоръчва според находката от първичния преглед и от конкретния случай.

Вижте още

Невролог
Вътрешни болести
Ангиолог
Ендокринолог
scroll-top-custom-arrow