полезна информация

Ценоразпис

Утвърден ценоразпис на всички предоставени медицински и други услуги от МБАЛ "Надежда", МЦ "Надежда Клиникал" и МЦ "Репродуктив"

В сила от 01.02.2022

scroll-top-custom-arrow