Бисерка Зарбова

психолог

Бисерка Зарбова е психолог, доктор по Психология на здравето от СУ “Св.Климент Охридски“, треньор групово-динамичен тренинг и организационно поведение, психодрама-асистент, арт-терапевт и коуч, практик с дългогодишен управленски и професионален опит в областта на психодиагностиката, обучението и развитието на хора.

Интересите ѝ са свързани с преживяванията на стрес и благополучие, както и с подходите за балансирането и управлението им в ежедневието. По тази тема води обучения и има редица публикации.

Помага като доброволец в грижата за психичното здраве на хора с онкологични заболявания и сътрудничи като част от екипа на Национален център за психосоматична терапия на онко- и хематологични заболявания.

Член е на Дружеството на психолозите в България и Европейското общество по здравна психология.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow