д-р Александра Живкова

кардиолог

Д-р Живкова завършва медицина през 2008 г. в Медицински университет – София. От 2009 г.  работи като лекар в неотложното звено на МЦ „Полимед“, а от 2010 г. до 2013 г. – като лекар ординатор в Кардиологичното отделение на Първа градска болница. От 2013 г. до 2017 г. специализира „Кардиология“ в болница „Св. Екатерина“, а от 2017 г. до 2022 г. е кардиолог в сектор „Кардиостимулация и електрофизиология“ на същата болница. От 2022 г. е част от екипа на МБАЛ „Надежда“.

Професионалните интереси  на д-р Живкова са в областта на имплантацията на електрокардиостимулатори – конвенционален пейсмейкър, кардиодефибрилатор, система за ресинхронизираща терапия.

Преминала е специализиран курс „Базово ниво по електрокардиостимулация“ и разполага със сертификат за имплантация на конвенционален пейсмейкър, както и със сертификат за ехокардиография.

Член е на Българското кардиологично дружество.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow