д-р Анна Вълова

неонатолог, педиатър

Д-р Вълова завършва Медицински университет – Плевен, специалност медицина през 1994 г.  От  1996 г. е асистент в Клиника по неонатология към Катедра „Акушерство и гинекология“ в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен.   През 2002 г. придобива специалност по Педиатрия, а през 2009 г. и по Неонатология.

От 2006 г. до 2010 г. е републикански консултант по Неонатология. От 2010 г. до 2012 г. е неонатолог и Началник Неонатологично отделение МБАЛ „Авис-Медика“ Плевен.

От 2013 г. е неонатолог в МБАЛ „Надежда“ София.

През 2019 г. завършва Клинична и Консултативна психология към Софийски университет  „Св. Климент Охридски“.

Владее руски, английски и испански език със съответните сертификати.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow