д-р Борис Димитров

детски кардиолог

Д-р Борис Димитров Димитров е специалист по детска кардиология, интервенционална кардиология и детска ехокардиография.

Завършва медицина през 1982 г. През 1988 г. придобива специалност по Детски болести, а през 1992 г. – по Детска ревмокардиология. През 1989 г. специализира интензивна терапия след сърдечни операции при деца в Прага. През 2005 г. придобива сертификат по Инвазивна кардиология.

Професионалният му път започва в Районна болница Дупница като педиатър в периода 1982-1985 г. Впоследствие в продължение на почти 20 години работи в Националната кардиологична болница, а от 2008 до 2022 г. е старши консултант в Националния кардиологичен център в Маскат, Оман.

Основната дейност на д-р Димитров е в следните направления:

  • Консулатации на деца с вродени сърдечни малформации – диагноза, лечение, проследяване преди и след оперативно лечение;
  • Консултации на деца с други сърдечни заболявания, като кардиомиопатии, миоперикардити, ритъмно-проводни нарушения и други;
  • Консултации на деца с други заболявания, при които може да се засегне сърдечно-съдовата система;
  • Консултации на деца след КОВИД, т.н МИСК синдром;
  • Консултации на новородени деца със симптоми на сърдечни заболявания или белодробна хипертония;
  • Консултации на възрастни пациенти с вродени сърдечни малформации;
  • Ехокардиография, вкл. трансезофагеална ЕхоКГ;
  • Диагностична сърдечна катетеризация;
  • Интервенционални транскатетърни сърдечни процедури;
  • Разчитане на компютърна томография на сърдечно-съдовата система.

 

 

 

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow