д-р Боян Павлов

ръководител на отделение "Образна диагностика"

Д-р Боян Павлов е ръководител на отделението по Образна диагностика на МБАЛ „Надежда“ и доказан специалист с над 30-годишен опит в областта на образната диагностика с фокус върху магнитно-резонансната и компютърната томография. Участва в множество международни конгреси и научни изследвания с акцент върху ролята на образната диагностика при лечението на пациентите с урологични заболявания. Съвместно със специалистите от клиниката по Медицинска онкология е съавтор в научни разработки, които стават достояние на научната общност на най-големите конреси по медицинска онкология в света – ESMO, ESTRO и др.

Работил е в отделението по Образна диагностика на V Градска болница, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, завежда отделение Рентген към МБАЛ „Доверие“, консултант е към отделението по Образна диагностика на Университетската болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“. От 2016 г. оглавява отделението по Образна диагностика на МБАЛ „Надежда“ и въвежда неинвазивните образни изследвания за ранна диагностика и профилактика на заболяванията на пикочния мехур и дебелото черво, които се извършват с помощта на компютърната томография – виртуална цистоскопия и виртуална колоноскопия.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow