д-р Данаил Илиев

акушер-гинеколог

Д-р Данаил Илиев завършва медицина през 1998 г. От 1999 г. започва клинична ординатура по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“ – София. Под менторската подкрепа на проф. Николов акцентира интересите си основно в областта на високорисковата бременност и раждане. Придобива специалност по „Акушерство и гинекология“ през 2004 г. Следва волунтиерски стаж в отделение по Акушерство и гинекология на Втора градска болница – София. От 2005 г. започва работа в АГ болница „Шейново“, преминавайки последователно през отделенията по Гинекология, Високорискова бременност и Родилна Зала.

Има волунтиерски стажове в Родилно отделение на Хайделбергския университет (2004 г.), Университет на Маастрихт – департамент по Акушерство и гинекология (2005).
От 2008 г. до 2020 г. е назначен в Отделение по Акушерство и гинекология на „Болница Токуда – София“. През 2011-2012 г. е началник на Родилно отделение и високорискова бременност в същата болница. През този периода на работа задълбочава познанията и уменията си в областта на преждевременното раждане и неговата превенция.

От месец август 2020 г. започва работа в МБАЛ „Надежда“.

Редовен участник в международни форуми с акцент върху високорискова бременност и високорисково раждане, прееклампсия, преждевременно раждане и преждевременно пукване на околоплоден мехур.

circle

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow