д-р Димитър Методиев

ръководител на Патохистологична лаборатория

Д-р Димитър Методиев завършва „Медицина“ в Медицински университет – София през 2009 г. През 2016 г. придобива специалност по Обща и клинична патология и цитопатология. Специализирал е „Обща и клинична патология“ при проф. Цана Бошнакова-Празникова, дмн.

От 2012 г. е асистент, а по-късно – хоноруван преподавател на български и англоезични студенти по специалността „Медицина“ към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. През 2013 г. печели конкурс за асистент в Катедрата по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Александровска“, гр. София.

От 2022 г. д-р Методиев е докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, където разработва дисертация, касаеща невропатологията при случаи с фармакорезистентна епилепсия.

От 2017 г. до момента работи в Патохистологична лаборатория на МБАЛ „Надежда“, а от юни 2023 г. поема ръководството ѝ.

Има завършен основен курс по невропатология, организиран от Европейската конфедерация по невропатологични науки, 2022 г., и курс по хирургия и невропатология на епилепсията, Ерланген, Германия, 2022 г. Завършил е курсове, касаещи PD-L експресията при белодробни карциноми (Касел, Германия, 2017 г.; Ниш, Сърбия, 2019 г.). Участник е в Европейските училища по гинекологична патология (2015 г., Варна), уропатология („Актуализация в патологията на пикочните пътища и мъжкия генитален тракт“, 2018 г., Варна) и патология на гърдата (2019 г., Варна).

Научните интереси на д-р Методиев обхващат гинекологичната патология и плацентарните нарушения, невропатологията, гастроинтестиналната патология и дерматопатологията.

Д-р Методиев активно участва в многобройни конгреси в страната и чужбина, като представя постери и доклади предимно в областта на гинекологичната патология и невропатологията (73 участия, като някои от резюметата са публикувани в Virchows Archiv – European Journal of Pathology). Има над 53 публикации в български и международни списания. Съавтор е на монографията „Enterovirus 71 Енцефаломиелит. Сто години Лаборатория по невропатология „Проф. Сашо Божинов“ ISBN: 978-619-197-070-4; София, 2022. Участва в написването на книгата „COVID-19 през 2020-2021“ ISBN: 978-619-7063-50-9; София, 2022.

Д-р Димитър Методиев е член на Българския лекарски съюз, Българското дружество по патология, Европейското дружество по патология, Международната лига за борба с епилепсията.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow