д-р Елена Семерджиева

неонатолог, педиатър

Д-р Елена Семерджиева завършва Медицински университет – София през 1995 г. През 2007 г. придобива специалност „Педиатрия“, а през 2015 г. – „Неонатология“. Част от екипа на „Надежда“ е от самото му създаване на болницата.

Д-р Семерджиева съчетава неонатологичната с педиатричната грижа. Всекидневната ѝ практика е свързана както с обгрижване на новородените и проследяването им в отделение Неонатология, така и с извършването на профилактични и диагностично-консултативни прегледи в Педиатричен кабинет.

Сертифицирана е в извършването на трансфонтанелна ехография.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow