д-р Емил Костадинов

хирург

Д-р Емил Костадинов завършва медицина през 2001 г. в Медицински университет – София, а специалност по Хирургия придобива през 2008 г. През 2009 г. получава Сертификат „Лапароскопска хирургия“.

Притежава над 20-годишен опит в областта на минимално инвазивната (лапароскопска) хиругия, в извършването на минимално инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно-каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.

От 2020 г. работи активно в областта на бариатричната и метаболитна хирургия. Посещава специализирани курсове и “hands-on“ обучения в третични референтни центрове с 1200-1400 бариатрични операции годишно: Bariatric academy, Frankfurt, Germany. Prof. Dr. Med. Plamen Staikov; Revisional Bariatric surgery. Bruges, Belgium. Prof. Bruno Dillemans. С успех осъществява бариатрични операции – ръкавна резекция, различни видове байпас.

Има множество обучения, курсове и специализации в областта на коремната и минимално инвазивната хирургия – Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden; Policlinico Universitario „Agostino Gemelli“, Roma, Italy; IKEM Prague Czech Republic; Erricos Dunnant Hospital, Athens, Greece; Paracelsus Medical University, Salzburg, Austria; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel; AKH, Wien, Austria и други.

Сертификати и курсове:

  • 2008 г. – Лапароскопска хирургия;
  • 2011 г. и 2015 г. – Трансанална ендоскопска микрохирургия;
  • 2012 г. – Биопсия на стражеви лимфен възел;
  • 2013 г. – Обучение за лечение на хемороидална болест (THD);
  • 2017 г. – Ендоскопско лечение на хернии;
  • 2012 г., 2016 г. и 2019 г. – Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
  • 2018 г. – Лапароскопска колоректална хирургия – Haifa, Israel;
  • Бариатрична хирургия – Frankfurt, Germany (Prof. Pl. Staikov) 2021 г., Bruges, Belgium (Prof. B. Dillemans) 2022 г.; Bariatric summit, Istanbul, Turkey 2023 г.

Професионалният му път започва през 2002 г. като хирург в МОДОЗС Велико Търново. През 2004 г. стартира докторантура на тема „Наследствен неполипозен колоректален карцином и полипозни чревни синдроми“ в Клиника по хирургия в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. От 2011 г. до 2020 г. е асистент по хирургия в същата болница, а от 2012 г.  в продължение на 8 години е на длъжност „шеф-екип“ в лечебното заведение. От 2019 г. до 2020 г. е завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Медицински университет – София. От юни 2020 г. до юни 2023 г. е част от екипа на отделението по Хирургия на МБАЛ „Вита“, като поема ръководството му в периода април 2021 г. – юни 2023 г. От юни 2023 г. се присъединява към екипа на болница „Надежда“.

Д-р Костадинов е член на IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders), IBC (International Bariatric Club, Oxford), Българско дружество по бариатрична/метаболитна хирургия, Българско Хирургическо Дружество, Български лекарски съюз, EHS (European hernia society). Има публикации и участия в множество конгреси в посочените области на интерес.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow