д-р Ервин Чачи

педиатър

Д-р Ервин Чачи завършва Медицински университет – София през 2014 г. Работи в областта на профилактичната и амбулаторна педиатрия до 2016 г. За периода 2016-2022 г. е част от екипа на Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“, където защитава специалност по педиатрия през 2020 г.

Професионалните и научните му интереси са свързани предимно с детското здраве и профилактика, детската пулмология и спешните състояния.

Провежда докторантура върху бронхиална астма в детска възраст, участва в национални и международни конгреси по педиатрия.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow