д-р Галя Златанова

детски нефролог

Д-р Галя Златанова е специалист детски нефролог. Завършва Медицински университет – София през 2003 г. От 2011 г. е дипломиран специалист по Детски болести, а от 2017 г. и по Детска нефрология и диализа.

Притежава две свидетелства за професионална квалификация – „Биопсични методи в нефрологията“ (2013 г.) и „Конвенционална ехография – Абдоминална ехография в детската възраст – първо ниво “ (2017 г.). От 2007 г. до момента работи като лекар-асистент в Клиниката по детска нефрология и диализа на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.

Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по нефрология и Европейското дружество по детска нефрология (ESPN).

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow