д-р Иглика Станчева

УНГ специалист

Д-р Иглика Станчева завършва Медицински университет – Плевен. Придобива специалност по УНГ-болести в Медицински Университет – София и в Клиниката по УНГ-болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където и до момента работи.
Там защитава докторската си дисертация и повече от десет години е асистент към Катедрата по УНГ-болести на Медицински университет – София.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow