д-р Ирина Божинова

неонатолог, педиатър

Д-р Ирина Божинова е специалист по неонатология и детски болести с дългогодишен опит в клиничната и амбулаторната педиатрия и неонатология. Завършва медицина през 1998 г. Придобива специалност по детски болести през 2007 г. и специалност по неонатология през 2017 г. в Медицински университет – София.

В периода 2003 – 2007 г. е специализант в катедрата по детски болести към Медицинския университет. Работи и като ординатор към детско отделение на V Градска болница в периода 2006 – 2007 г. От 2008 г. до 2012 г. работата ѝ е свързана с новородените и недоносените в I АГ болница „Света София“, а също така и с амбулаторна практика като педиатър в ДКЦ на МБАЛ „Доверие“. От 2013 г. е част от екипа на неонатологичното отделение и Педиатричния кабинет на МБАЛ „Надежда“.

Има задълбочени познания в областта на неонатологията и проследяването на недоносените, а също така и в добрите практики в областта на детското здраве и профилактиката, особено при децата, родени с ниско и екстремно ниско тегло.

Сертифицирана е в образно-диагностични методики, като трансфонтанелна ехография и ехография на коремни органи в неонаталната и ранна детска възраст.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow