д-р Ива Сърбянова

Ръководител на отделение по "Анестезиология и интензивно лечение" (ОАИЛ)

Д-р Ива Сърбянова завършва Медицински факултет към Медицински университет – София с диплома за магистър-лекар през 1999 г. От 2007 г. има специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“. От 2000 г. до 2010 г. работи като анестезиолог-реаниматор в Централна реанимация с централен операционен блок в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. От 2009 г. до 2013 г. е анестезиолог в СБАЛХ „Д-р Малинов“. В болницата „Надежда“ работи от самото създаване на лечебното заведение през 2013 г.

Д-р Сърбянова е ръководител на болничната група за антибиотична политика, която работи за намаляване развитието на антибиотична резистентност.

Професионалните ѝ интересни са насочени към интензивно лечение при усложнения на бременността, реанимационни усложнения, свързани с методите на асистирана репродукция, както и към антибиотичната профилактика и терапия.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow