д-р Калинка Пенкова

имунолог

Д-р Калинка Пенкова завършва медицина в Медицинска Академия – София. След конкурсен изпит за научен сътрудник започва работа във ВМА в лабораторията по Клинична имунология. Работата ѝ там е свързана с имунопатогенезата на заболяванията и прилагането на методите за тяхната диагностика и лечение. Впоследствие преминава квалификационни курсове, специализация, участия в международни и национални научни проекти. От 2005г. до 2009 г. работи в Националната лаборатория по тъканно типизиране и трансплантация при УМБАЛ „Александровска”. Част от екипа на „Надежда“ е от самото създаване на болницата.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.