д-р Камелия Милчева

хематолог

Д-р Милчева успешно се дипломира като магистър лекар към Медицински университет – София през 2009 г. През 2010 г. започва своята специализация по клинична хематология към Клиниката по Хематология на ВМА, с ръководител проф. Юл. Райнов. През 2014 г. придобива специалност Клинична Хематология. От 2018 г. е част от екипа на Клиниката по Хематология на СБАЛХЗ, от 2020 г. е асистент към Отделение за трансплантация на стволови клетки към същата болница.

Има многобройни участия в национални и международни форуми за следдипломна квалификация, конгреси и симпозиуми – курс по „Хемостаза и тромбофилия“ към University of Birmingham, курс по имуно-онкология към Harvard Medical School, специализация „Еферентна терапия”- Медицински университет – Санкт Петербург, Русия, завършени програми за обучение на млади хематолози към Европейската Асоциация по Хематология – Мастър Клас 2013-2014 г., Байт Сайз Мастър Клас „Тромбофилия” 2015 г. Успешно преминава първия изпит по хематология на Европейската асоциация по хематология, провел се в рамките на ежегодния конгрес в гр. Мадрид през 2017 г. В две поредни години – 2013 г. и 2014 г. е наградена за „Млад Хематолог” в рамките на ежегодно провеждащия се симпозиум „Млад Хематолог”, акредитиран от Европейска асоциация по хематология.

Член е на УС на Българско медицинско сдружение по хематология, Български лекарски съюз, Европейско дружество по хематология, Европейско дружество за трансплантация на кръв и костен мозък.

Професионалните ѝ интереси са в областта на стволовоклетъчната трансплантация, хематологията на бременността, имунохематологията.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow