д-р Камен Аначков

патохистолог

Д-р Камен Аначков е специалист по патологоанатомия и цитопатология, с лиценз за професионална квалификация по цитопатология и сертификати за приложение на съвременните молекулярно-генетични методи и за диагностична течно базирана цитология.

Завършва медицина през 1989 г. в Медицински университет – София и веднага след това започва работа в ОРБ – гр. Кюстендил като ординатор патолог. По-късно става завеждащ цитохистологична лаборатория с отделения по патологоанатомия и съдебна медицина към същата болница. Специализирал е „Клинична патология и диагностична цитология“ при проф. Иван Вълков.
През 1996 г. печели конкурс за научен сътрудник във ВМА – София, а по-късно става началник на отделение по гефрирна и цитологична диагностика във Военно-медицинска академия. През 2005 г. работи като консултант-хистопатолог в лабораторията по патология към болницата на въоръжените сили на Кувейт. Практикувал е в МЦ „Евроздраве” и в дружество „ГинАрт” във ВМА – София. Работи в УНСБАЛ „Св. Екатерина” – София в отделение по клинична патоанатомия, хистология и съдебна медицина.

От 2008 г. до 2011 г. е част от екипа на МБАЛ „Токуда Болница“ – София в отделение по клинична патология. Бил е завеждащ патологична лаборатория в Многопрофилна болница „ВИТА“.

От 2011 г. до 2014 г. работи в Катедрата по клинична патология във ВМА – София като началник на отделение по гефрирна и цитологична диагностика.
Става част от екипа на „Надежда“ през 2014 г.

Д-р Аначков има научни публикации в българския и международния медицински печат, участва в научни форуми у нас и в чужбина.

Член е на Българското дружество по патология и Българската асоциация по патология.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow