д-р Красина Личева

акушер-гинеколог

Д-р Красина Личева завършва Медицински университет – София. През 2009 г. придобива специалност по „Акушерство и гинекология“ в „Майчин дом”, София.

Работи и се развива като специалист в областта на акушерството, но професионалните ѝ интереси са свързани както с проследяването на бременност и работата в родилна зала, така и с профилактиката на женското здраве – скрининг за рак на маточната шийка и други гинекологични заболявания.

circle

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow