д-р Кристина Павлова

специалист по физикална медицина и рехабилитация

Д-р Павлова завършва Висшия медицински институт – София през 1989 г. Придобива специалност  по физиотерапия, рехабилитация и курортология във ВМИ – София през 1995 г. Има следдипломни квалификации по мануална терапия на вертеброгенните заболявания, акупунктура, комплексна деконгестивна терапия при лимфедем, здравен мениджмънт.

От 1989 г. до 2010 г.  работи като лекар физиотерапевт в Санаторно-курортен комплекс „Момин проход“; Курортна поликлиника гр. Банкя – кабинет по физиотерапия и кабинет по бърза и неотложна медицинска помощ; Балнео-рехабилитационен център „Ясен“ – гр. Банкя; 8 ДКЦ гр. София.

От 2000 г. до 2010 г. е управител на кабинети по природна медицина и физикална терапия и рехабилитация; управител  и собственик  на Център за здраве и красота „Кристалия” – София; завеждащ отделение Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Люлин“, София.

От 2003 г. до 2005 г. д-р Павлова е хоноруван преподавател в университета на гр. Колима, Мексико, по мануална терапия и акупунктура. Провежда курсове по теория и практика на акупунктурата и научни изследвания върху травми на гръбнака и остра лумбалгия при спортисти, както и комплексни методи за повлияване на болката. Извършва научно-изследователска работа върху методика за физическа подготовка и тренировка на танцьори и балетисти.

От 2009 г. до 2012 г. е консултант по качеството на работа и изпълнение на медицински стандарти по физикална медицина на Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс АД.

Д-р Павлова е автор на програма „Виктория” – комплексна рехабилитация след операция на рак на гърдата – медицинска, психологическа и социална (2010 г.). Консултант е по  изпълнението на програмата „Виктория” на територията на Специализирани болници за рехабилитация – филиал Банкя, Хисар и Баня, Карлово, МБАЛ „Люлин“.

Провежда курсове по мануална терапия, физикална терапия и рехабилитация за кинезитерапевти. Провежда обучение по следдипломна квалификация на кинезитерапевти по програмата „Еразъм” за магистри.

Участва в редица конгреси и научни конференции в страната и чужбина – самостоятелно или в колектив по темите „Болести на гръбнака и периферна нервна система“, „Комплексни методи за преодоляване на болката“, „Физикални методики за трудно зарастващи рани“, „Физикална терапия и козметика“, „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания на периферна нервна система“, „Акупунктура  и физикална терапия“,  „Комбинирано и съчетано приложение на физикални фактори,съвременна  апаратура за физикална терапия“, „Естетична физиотерапия“, „Следоперативна рехабилитация при някои онкологични заболявания“, „Контрол на лимфедем“.

Член е на националния експертен борд за определяне на правилата за клинично поведение при карцином на гърдата през 2013 г., 2015 г. и 2018 г.

Член е на Българската асоциация по физикална медицина и и рехабилитация; Българската научна асоциация по мануална терапия на вертеброгенните
заболявания; Българското дружество по традиционна китайска медицина.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow