д-р Кристина Павлова

специалист по физикална медицина и рехабилитация

Д-р Павлова завършва Висшия медицински институт – София през 1989 г. Придобива специалност  по физиотерапия, рехабилитация и курортология във ВМИ – София през 1995г. Има следдипломни квалификации по мануална терапия на вертеброгенните заболявания, акупунктура, комплексна деконгестивна терапия при лимфедем, здравен мениджмънт.

От 1989 г. до 2010 г.  работи като лекар физиотерапевт в Санаторно-курортен комплекс ‘’Момин проход’’; Курортна поликлиника гр. Банкя – кабинет по физиотерапия и кабинет по бърза и неотложна медицинска помощ; Балнео-рехабилитационен център „Ясен“ – гр.Банкя; 8 ДКЦ гр.София.

От 2000 г. до 2010 г. е управител на кабинети по природна медицина и физикална терапия и рехабилитация; управител  и собственик  на Център за здраве и красота „Кристалия” – София; завеждащ отделение Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Люлин“, София.

От 2003г. до 2005г. д-р Павлова е хоноруван преподавател в университета на гр. Колима, Мексико, по мануална терапия и акупунктура. Провежда курсове по теория и практика на акупунктурата и научни изследвания върху травми на гръбнака и остра лумбалгия при спортисти, както и комплексни методи за повлияване на болката. Извършва научно-изследователска работа върху методика за физическа подготовка и тренировка на танцьори и балетисти.

От 2009 г. до 2012 г. е консултант по качеството на работа и изпълнение на медицински стандарти по физикална медицина на Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс АД.

Д-р Павлова е автор на програма „Виктория” – комплексна рехабилитация след операция на рак на гърдата – медицинска, психологическа и социална (2010 г.). Консултант е по  изпълнението на програмата „Виктория” на територията на Специализирани болници за рехабилитация – филиал Банкя, Хисар и Баня, Карлово, МБАЛ „Люлин“.

Провежда курсове по мануална терапия, физикална терапия и рехабилитация за кинезитерапевти. Провежда обучение по следдипломна квалификация на кинезитерапевти по програмата „Еразъм” за магистри.

Участва в редица конгреси и научни конференции в страната и чужбина – самостоятелно или в колектив по темите „Болести на гръбнака и периферна нервна система”, „Комплексни методи за преодоляване на болката”, ”Физикални методики за трудно зарастващи рани”, ”Физикална терапия и козметика”, „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания на периферна нервна система”, „Акупунктура  и физикална терапия”,  „Комбинирано и съчетано приложение на физикални фактори,съвременна  апаратура за физикална терапия“, „Естетична физиотерапия”, „Следоперативна рехабилитация при някои онкологични заболявания”, „Контрол на лимфедем“

Член е на националния експертен борд за определяне на правилата за клинично поведение при карцином на гърдата през 2013 г., 2015 г. и 2018 г.

Член е на Българската асоциация по физикална медицина и и рехабилитация; Българската научна асоциация по мануална терапия на вертеброгенните
заболявания; Българското дружество по традиционна китайска медицина.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow