д-р Любомир Христов

ръководител на "Родилно отделение"

Д-р Христов завършва медицина в Медицински университет – София. Специализира „Акушерство и гинекология“ в ПСАГБАЛ „Св. София“ и придобива специалност през 2010 г.10 Впоследствие преминава различни специализирани курсове – по лапароскопска хирургия, ултразвукова и доплерова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка и др. Придобива и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Медицински университет – София.

От 2013 г. е част от екипа на „Надежда“, а от 2020 г. оглавява отделение Гинекология и патологична бременност. От януари 2023 г. е ръководител на „Родилно отделение“.

Д-р Христов има богат опит в областта на акушерството, проследяването на високорискова бременност, оперативната гинекология и оперативните техники за задържане на бременност (серклажите). През 2015 г. въвежда и извършва първия за България серклаж тип ETCO, който и до момента единствено той е квалифициран да прилага.

circle

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow