д-р Маргарита Таушанова

медицински онколог

Д-р Таушанова е медицински онколог с над 30-годишен опит и подчертан интерес в областта на тройно негативния карцином на млечната жлеза. Завършва Медицински университет – София през 1989 г. Придобива специалност „Вътрешни болести“ през 1995 и „Онкология“ през 2004 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт през 2015 г. През 2013 г. защитава образователна и научна степен Доктор по онкология с дисертационен труд на тема „Тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологична характеристика, диагностика и възможности за лечение.“ Работи като медицински онколог в УСБАЛ по Онкология – София, МБАЛ „Надежда“ и УМБАЛ „Софиямед“, а в УМБАЛ „Дева Мария“ – Бургас и УМБАЛ „Царица Йоанна – Исул“ заема длъжност „Ръководител“ на клиниката по Медицинска онкология.

Има опит като главен изследовател и субизследовател на клинични изпитвания I, II, III и IV фаза при рак на гърдата, яйчника, белия дроб, карцинома на дебелото черво.

Автор е на множество публикации, свързани с тройно негативния карцином, съавтор на научни публикации в областта на лечението на солидните тумори, съавтор на учебник по медицинска онкология.

Участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Лектор е на научни събития, свързани с диагностиката и лечението на солидните тумори.

Член е на Българската асоциация по Медицинска онкология, Българското онкологично дружество, Европейската асоциация по Медицинска онкология – ESMO.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow