д-р Методи Миразчийски

кардиолог

Д-р Методи Миразчийски завършва Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 г. Още от първия курс започва работа в Клиниката по кардиология на УБ „Лозенец“, първоначално като санитар, а впоследствие като медицинска сестра. Има особен интерес към ехокардиографията, като през последната си година в университета започна активно да се обучавам на тази методика на ехокардиографски апарат от най-висок клас. През 2015 г. след спечелен конкурс започва специализация по Кардиология в МБАЛ „Национална Кардиологична Болница“, където продължава да работи и към момента. Интересите му са в областта на ритъмната патология на сърцето и през 2016 г. започва обучение и работа в отделението по електрофизиология на УМБАЛ „НКБ“, където събира опит и умения в извършването на конвенционални електрофизиологични изследвания, електроанатомичен мепинг и радиофреквентни катетърни аблации на различни ритъмни патологии, като надкамерни тахикардии, WPW-синдром, предсърдно трептене, предсърдно мъждене, камерни и предсърдни екстрасистоли.
През 2019 г. след успешно положен изпит придобива специалност по кардиология, а малко след това взема и сертификат за ехокардиография. От 2020 г. е кардиолог в МЦ ‘Надежда“ в Paradise center.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow