д-р Ненчо Кондов

уролог

Д-р Ненчо Кондов завършва медицина в МУ- София през 2000г. От 2002г до 2007г. работи като асистент в катедра по анатомия към МУ-София, където продобива и първа специалност. Специализира Урология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и през 2011г. става специалист- уролог. Д-р Кондов придобива лиценз и  практикува една година  като лекар в Обединеното кралство. От 2015г. по покана на проф.Нейков започва работа като уролог в УСБАЛО, където практикува и до момента.

 

Д-р Кондов е активен член на БЛС, Българското урологично дружество и Европеиската урологична асоциация. Има специализации в Гърция, Испания, Германия ( 01- 03.2019г., Хайлброн – придобива сертификат за лапароскопски и робот -асистирани оперативни интервенции с Da Vinci Xi в областта на урологията) в областта на лазерната, ендоскопската, лапароскопската и роботизирана урология. Притежава  сертификати  за ехография и работа в среда с йонизиращи лъчения. Научните интереси на д-р Кондов са в областта на минималноинвазивните процедури под ехографски контрол. Редовен участник в нацинални и международни научни форуми. Извършва диагностика и лечение на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като използва съвременни методи за лечението и профилактиката им, диагностика и лечение на онкологични заболявания и преканцерози на урогениталната система.

 

По покана на болница „Надежда“ от м. март 2023г., д-р Кондов е част от екипа като консултант-уролог. Извършва консултации и съвременна терапия на всички състояния, свързани с репродуктивни проблеми при мъжа, включително микрохирургични интервенции при обструктивна и необструктивна азооспермия- епидидимални-MESA, MIESA ( minimally invasive epididymal sperm aspiration), OFNA, PESA и тестикуларни- конвенционални -TESE, md-TESE, SST, ТЕSA, NAB, Tru-cut.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow