д-р Петрана Петрова – Маринова

педиатър, детски невролог

Д-р Петрана Петрова – Маринова e специалист по детски болести и детски невролог, с дългогодишен опит в амбулаторната и клинична педиатрия. Има задълбочени познания и интереси в областта на детското здраве и профилактика, в областта на педиатрията и детската неврология – епилептология, поведенчески разстройства и разстройства от аутистичния спектър. Сертифицирана e в методики в областта на детските болести и детска неврология: ЕЕГ, ЕМГ, трансфонтанелна ехография, ултразвуково изследване на абдоминални и повърхностни структури.
Завършва медицина през 2000 г. Придобива специалност по детски болести през 2006 г. от Медицински университет – София, а през 2011 г. специалност по детска неврология от Медицински университет – София. През 2002 – 2006 г. е специализант и ординатор в Катедра по Детски болести към Медицински университет. От декември 2006 г. до 2020 г. работи в Детска Клиника на „Токуда Болница София“.
Участва в национални и международни форуми за следдипломна квалификация, има участия на конкреси и симпозиуми. Член е на БЛС, БПА и БДДН.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow