д-р Рада Станева

генетик

Д-р Рада Станева завършва Медицински университет – София през 2008 г., а през 2015 г. придобива специалност „Медицинска генетика“.
От 2009 г. до 2016 г. работи като асистент, а от 2016 г. до момента – като главен асистент към катедрата по Медицинска генетика на Медицински университет – София. Част от екипа на „Надежда“ е от самото създаване на болницата.

Преминала е следните курсове:
• ESHRE “Preconception genomic medicine: from risk assessment to precision reproductive medicine”,2020
• ЕSHRE “Current approaches in genetics and reprosuction” , 2018, Sofia, BG
• ESHRE and ESHG course “All about preconception, preimplantation and prenatal genetic testing” 2016, Maastricht, NL
• 06. 2014 курс “ОGT microarray laboratory and analysis training”, Оxford, UK
• 03. 2012 курс “Cytogenomics 2.0”, Waldbron,DE
• 2010 курс на Roche diagnostics “Roche diagnostics- Roche Professional Diagnostics”, Munich, DE

Д-р Станева е член на Българско дружество по генетика и геномика на човека, Европейското дружество по човешка генетика (ЕSHG) и Eвропейско дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow