д-р Румен Маринов

детски кардиолог, специалист по фетална ехокардиография

Д-р Румен Маринов е детски кардиолог с над 20-годишен опит.

Извършва кардиологични прегледи на деца от 0 до 18 години, електрокардиограма, ехокардиограма и холтер ЕКГ, детска ехокардиография, холтер мониториране (24-часов запис на артериално налягане).

Извършва и фетална ехокардиография само на територията на МБАЛ „Надежда“.

През 1995 г. завършва Медицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора. Веднага след това започва да работи, в продължение на 2 години, като ординатор в Отделение по кардиология към МБАЛ Габрово, след което е ординатор, асистент, главен асистент и консултант към Катедра Детски болести на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора.

През 2002 г. придобива специалност по детски болести, а през 2004 г. – по Детска кардиология.

От 2005 г. до момента е главен асистент в Детска кардиологична клиника към МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София. Част е и от екипа специалисти на МЦ по сърдечно-съдови заболявания – София.

През 2018 г. придобива образователна и научна степен Доктор със защитена дисертация на тема: „Приложение на новите неинвазивни методи за оценка на миокардната деформация при пациенти в късната еволюция на болест на Кавазаки“.

Член е на Български лекарски съюз.

Има участия в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow