д-р Румяна Тодорова

дерматолог

Д-р Румяна Тодорова е специалист дермато-венеролог. Завършва медицина в Медицинска академия – София, където се дипломира и като специалист по кожни и венерически болести. Магистър е и по стопанско управление.

Извън годините, в които е заемала административни длъжности, работи като клиницист в своята специалност. Работила е като специалист в болнично лечебно заведение, а в последните години практикува само в амбулаторни условия.

От години се занимава с проблемите на детската кожа, като е специализирала при водещи детски дерматолози. Проявява особен интерес и към проблемите на кожата по време на бременността. Работи в областта на алергичните, инфекциозните, автоимунните и съдовите дерматози.

Има участия в международни конференции, конгреси и симпозиуми.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow