д-р Стефка Янкова

педиатър, детски нефролог

Д-р Стефка Янкова е специалист детски нефролог. завършва Медицински университет – София през 2004 г..
От 2005 г. до 2009 г. работи като лекар ординатор в Детско отделение към МБАЛ „Ихтиман“.
От 2010 г. до 2011 г. е част от екипа на Клиника по детски болести към УМБАЛ „Александровска“.
През 2014 г. получава свидетелство за призната специалност по „Детски болести“, а през 2020 г. – свидетелство за призната специалност по Детска нефрология и хемодиализа.
От 2016 г. и до момента работя като лекар асистент в Клиника по Детска нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ – София.
Член е на Българската педиатрична асоциация, Европейското дружество по детска нефрология (ESPN), както и на Международната асоциация по детска нефрология (IPNA).

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow