д-р Валентина Томова

неонатолог, педиатър

Д-р Томова завършва Медицински университет – София през 1998 г. След завършването си работи в Университетската детска болница – София като клиничен ординатор, а от 2002 г. до 2020 г. – като лекар в Клиниката по неонатология. От 2007 г. до 2020 г. е асистент към Катедра по педиатрия на Медицински университет – София. Има признати специалности по детски болести от 2005 г. и по Неонатология от 2010 г. През 2020 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“.

Преминала е курсове по трансфонтанелна и абдоминална ехография към Медицински университет – София.

Има участия в национални и международни научни форуми по неонатология, както и публикации в специализирания печат.

Член е на Българската асоциация по неонатология.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow