д-р Веселин Люцканов, д.м.

хирург

Д-р Люцканов завършва Медицинска академия – София през 1986 г. и започва работа като полкови лекар и след това началник хирургичен кабинет в ГУСВ. Специализира хирургия в Институт „Пирогов” и Военно Медицинска Академия за периода 1986-1991г.

От 1992 г. до 2007 г. заема длъжност от асистент по хиругия до главен асистент към Хирургическа клиника на Медицински Институт – МВР.

От 1994 г. активно проучва проблема с диагнозата, лечението, проследяването и резултатите от лечението на пациенти с коремна херния. Натрупва опит от лечението и наблюдението на хиляди пациенти с коремна херния. Така през 2005 г. защитава докторат на тема „Ингвинални хернии – оптимизиране на хирургичното лечение” с научен ръководител доц. Г. Кондарев. Проучването е с обем от 1200 пациенти. От 1995 г. е хирург в болница „Вита” и 2005 г. основава, развива и ръководи хирургичното отделение там, като поставя основите на миниинвазивната (лапароскопска) хирургия. Д-р Люцканов обособява и ръководи първия специализиран център за лечение на хернии – „Вита” Херния Център.

За периода 2005-2009 г. извършва стотици херниопластики в условията на еднодневна хирургия с отличен резултат, бързо възстановяване и висока удовлетвореност на пациентите.

От ноември 2009 г. е в екипа на новосформираното отделение по Миниинвазивна и лапароскопска хирургия на „Токуда болница София“ с ръководител проф. Владимир Димов.

През януари 2015 г. е съосновател на отделението по хирургия в УМБАЛ „Св. „Иван Рилски“ – София, а от август същата година поема ръководството му.

От 2017 г. е хирург в УМБАЛСМ „Пирогов“ и началник „Операционен блок“.

Професионалните му интереси са в областта на херниологията и лапароскопската (миниинвазивна) хиругия.

Специализации и специалности:

  • Призната специалност по хирургия през 1991 г. пред комисия с председател чл. кор. проф. Й. Топалов;
  • Курс горна и долна ендоскопия –Медицинска Академия 1998 г.;
  • Курс по ехография – Медицинска Академия 2002 г. – Доц. Р. Джераси;
  • През 2005 г. защитен докторат: “ Ингвинални хернии – оптимизиране на хирургичното лечение ” с научен ръководител доц. Г. Кондарев;
  • Курс лапароскопска хирургия – „Св. Анна” 2005 г. с ръководител проф. Т. Пожарлиев;
  • Курс лечение на херния „Херниални платна ” – Словения 2007 г. – Klavora;
  • Курс лечение на колоректален рак – Национален Онкологичен Център 2008 г. с ръководител проф. В. Димитров;
  • Курс по лапароскопска херниопластика Швеция 2010 г. – S. Bringmann;
  • Експертна среща – херниални платна Гент, Белгия 2018 г.

Д-р Люцканов е член на Българския лекарски съюз и Българското хирургично дружество. Автор и съавтор е в над 50 публикации и съобщения в научния периодичен печат и хирургични форуми.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow