д-р Здравка Тодорова

детски ендокринолог

Д-р Здравка Тодорова е специалист педиатър и детски ендокринолог с дългогодишен опит. Извършва прегледи, консултации и лечение на ендокринни заболявания в детска възраст – нарушения в растежа и пубертетното развитие, заболявания на щитовидната и надбъбречните жлези, затлъстяване и метаболитен синдром, повишено окосмяване, менструални нарушения, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и др.

Завършва Медицински университет – София през 2006 г. След своето дипломиране започва работа и специализация в Клиника по детска ендокринология и болести на обмяната в СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ – София, където работи и до момента. Придобива специалности по Педиатрия през 2016 г. и Детска ендокринология и болести на обмяната през 2019 г.

От 2016 г. е преподавател в Катедра по Педиатрия на Медицински университет София.

От 2016 г. до 2017 г. практикува като педиатър в Първа детска консултативна клиника София.

През 2022 г. защитава дисертационен труд на тема „Клинична и хормонална диагноза при момчета и юноши с гинекомастия“.

Владее английски и немски език.

Д-р Тодорова участва в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Член е на Българско дружество по ендокринология, Българско национално сдружение по детска ендокринология и Европейско общество по детска ендокринология (ESPE).

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow