д-р Жени Панайотова, д.м.

специалист по пренатална диагностика и терапия

Д-р Панайотова завършва медицина през 2007 г. в Медицински университет – София. Започва специализацията си по „Акушерство и Гинекология“ през 2008 г. във II САГБАЛ „Шейново“ ЕАД. През 2011 г. заминава за специализация към Фондацията по Фетална медицина (FMF) в Лондон, където се обучава при проф. Кипрос Николаидес, водещ световен специалист по Фетална медицина. 3 години по-късно придобива Диплома по Фетална медицина.

През 2014 г. продължава специализацията си към СБАЛАГ „Майчин дом“ и придобива специалност по „Акушерство и Гинекология“. През май 2023 г. защитава дисертационен труд на тема „Съвременни ултразвукови методи за диагноза и поведение при плацента превиа и плацента акрета“и придобива образователна и научна степен „Доктор“ към Медицински университет – Варна.

circle
Направления, с които си взаимодейства

Записване на час

Запишете час за специалист през нашата интегрирана система Joystick.

scroll-top-custom-arrow